RODINA

Pomáhame rodinám riešiť problémy detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie:

  • v učení
  • v správaní
  • osobnostné problémy
  • pripravenosť dieťaťa pre plnenie školskej dochádzky
  • diagnostika pri výbere ďalšieho štúdia

Rodičom ponúkame služby:

1. Poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí s s rizikovým vývinom, hľadanie možností ako zmierniť ťažkosti dieťaťa.

2. Konzultácie s rodičmi pred a po diagnostickom psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení.

3. Poskytovanie poradnstva v oblasti emocionálneho a sociálneho vývinu dieťaťa, poradenstvo vo vzdelávaní a výchove dieťaťa.

Náš cieľ pri stretnutiach s rodičmi:
  • svojimi odbornými radami napomôcť im v oblasti výchovy a vzdelávania ich dieťaťa,
  • podporovať a zvyšovať ich rodičovské kompetencie,
  • povzbudzovať a sprevádzať ich pri náročných životných situáciách.

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga