Pracovníci

Odborní pracovníci CPP na úseku výchovného a vzdlávacieho vývinu, kariérneho poradenstva a prevenice socíálno-patologických javov - poskytujú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenské, metodické a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného vývinu detí a mládeže.

Mgr. Klbíková Jana 
sociálny pedagóg - riaditeľka 0911 486 988

Mgr. Moravčíková Andrea
špeciálny pedagóg

Mgr. Vaňová Jana
psychológ

Mgr. Lesajová Jana
psychológ

Mgr. Borotová Gabriela - zastupuje Mgr.Hochel Zuzanu toho času MD
psychológ

Mgr. Zelei Lucia
psychológ

Mgr. Martišová Adriana
špeciálny pedagóg-logopéd

Úsek sociálno-administratívny - poskytuje administratívne služvy pri príjme klienta do zariadenia, korešpodenčné a ekonomické služby

Ing.Patrícia Cachová 
sociálno-administratívna pracovníčka

Ing.Kováčová Dana
ekonómka

p.Kvetanová Mária - upratovačka

Copyright © 2011-2023 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga